Hjem
89_265393555
Elgtråkket

Velkommen til Solbakken 2!
Boligsameiet består av 46 boligseksjoner i 4- og 6 mannshus fordelt på 9 hus. Selve boligområdet er avstengt med bommer slik at bomiljøet er bilfritt og trygt
for barn. Vi har hyggelige og opparbeidede fellesarealer, en flott lekeplass med lekeapparater og mye grøntareal med benker.

Hos oss bor det mange som flyttet inn når sameiet var nytt i 1995 og det har selvfølgelig også kommet nye til de siste årene.
At folk blir boende er et godt tegn på trivsel.

Prosjekter i summer/høst 2022

  1. Feier
  2. Stigesikring til alle enheter
  3. Dører
  4. Dugnad

Velkommen til vår nye hjemmeside!

Den er ikke helt ferdig, det blir den aldri.
(Hvis noen sier en side er ferdig, ja, da er den akkurat det. Ferdig og død.
Vi skal nå bruke denne siden mer og mer som din viktigste informasjonskanal.

OM OSS

På denne siden finner du både juridisk
og praktisk informasjon om vårt sameie.
Den gamle siden som het "styret" er
også flyttet hit, her finner du informasjon
om hvem som sitter i styret, hvem som er
vår forretningsfører og vaktmester.

Infoboks

Ingen nyhetssak publisert her i øyeblikket...
Praktisk informasjon

Her samler vi alle dokumenter som er viktige, innkallinger og protokoller fra sameiermøtene, protokoller fra styremøtene, vedtektene våre og husordensreglene våre, all praktisk informasjon om TV- og internett, forsikringer, brannvern, søppel og annet.

Lading av el-biler

Vi har nå lademulighet for elbiler i vårt sameie. For bestilling av ladeboks og abonnement, trykker du på kanappen
"les mer"

Ingen planer i dag?

Her finner du en oversikt over  mye av det som skjer i nærmiljøet vårt, informasjon om servicetilbud, idrett- og trening,forslag til hva du kan gjøre en kveld du ikke har noen planer.