Hjem

Eierseksjonssameiet

Solbakken 2

-Et godt sted å bo
Prosjekter som pågår i 2019                                              Fargekodene på husene våre


•Hjemmesiden oppdatering og vedlikehold                                                     Den mørkeste heter Berg og har nr          2271

•EL-biler ladesystem og fremtidig løsning                                                       Den mellomste heter Brun jord og har nr 10254

•Kummen som blir tett på parkeringsplass skal utbedres                                 Den lyse heter Sandbege og har nr          1939

                                                                                                                  Vi har brukt Jotun OptimalHar du noe spørsmål ang dette så er det å bare sendt mail til styret post@solbakken-2.no 
Ny avtale med Canal Digital


Den forrige avtalen med Canal Digital utløp høsten i 2018, i den forbindelse har styret forhandlet frem en bedre pakke hvor hvor hastigheten på internett går opp fra 5 Mbps til 30 Mbps - til samme pris som før.

Avtalen innebærer at alle beboere får mye bedre hastighet og de som allerede har bestilt økt hastighet vil få betydelig rabatt.


Produkt            Tidligere pris pr. mnd.     Ny pris pr pr. mnd       Rabatt pr. mnd

Bredbånd 5        Inkl. i basispakke               -                                   -

Bredbånd 30      kr. 269,-                            Inkl. i basispakke           kr. 269,-

Bredbånd 60      kr. 349,-                            kr. 99,-                         kr. 250,-

Bredbånd 100    kr. 449,-                            kr. 199,-                       kr. 250,-

Bredbånd 500    kr. 849,-                            kr. 599,-                       kr. 250,-


De som allerede har høyere hastighet enn 30 Mbps vil altså beholde hastigheten dere allerede har, men med ny rabattert pris.

Sameiet betaler som før kr. 349,- pr. mnd. pr. boenhet for kabel-tv og basis bredbånd over felleskostnadene.

Individuell hastighetsøkning faktureres den enkelte som tidligere.
Vi tar HMS arbeidet på alvor

Det er ikke til å stikke under en stol at det påhviler et styre i et sameie stort ansvar for Helse, Miljø og sikkerhet - HMS. Dette er lovpålagt.

Dette blir bare viktigere og viktigere og loven er streng.

Vi har tidligere fått anmerkinger for mangler i vårt HMS arbeid, både i den OPAK rapporten vi fikk utarbeidet og ved branntilsyn fra Oslo Brann- og redningsvesen.

Derfor har det vært en prioritert oppgave for sameiet å rette opp i de forholdene.


Brannvern har dette styret- og tidligere styrer jobbet med.

For å få også dette inn et godt system og godt dokumentert har vi inngått en avtale med Norsk Brannvern AS. De vil foreta en en brannkontroll hos oss alle, sjekke røykvarslere og brannslukkere, gi råd til hver enkelt og utarbeide gode kontrollrutiner og rapporter for vårt brannvernsarbeid i sameiet.

Også dette skjer ved årlige kontroller og dokumentasjon.


Det vil komme informasjon for nødetatene på garasjeveggene og det vil bli skiltet for møtepunkter ved en nødsituasjon.


HMS-arbeid kan sammenlignes med en airbag i en bil. Du håper du aldri får brukt for den,

du håper heller ikke at det oppstår en nødsituasjon der du bor. Skulle det likevel skje er det godt vi har rutiner. Men vi håper at vårt forebyggende arbeid forhindrer at noe vil skje.Eierseksjonssameiet Solbakken 2, E-post til styret: post@solbakken-2.no